رمز gta4 - .: D xx T :.
با سلام به شما بازدید کنندگان این وبلاگ . امید وارم در کنار ما به مطلب مورد نظرتان برسید.
یکشنبه 15 شهریور 1388
رمز gta4

gta4, dxxt  

خون کامل : ASPIRINE زره کامل : PRECIOUSPROTECTIONتمام سلاحهای نوع اول : THUGSTOOLS تمام سلاحهای نوع دوم : PROFESSIONALTOOLSتمام سلاحهای نوع سوم : NUTTERTOOLS افزایش درجه تعقیبی : YOUWONTTAKEMEALIVE حذف درجه تعقیبی : LEAVEMEALONEخودکشی : ICANTTAKEITANYMOREهمه خانمها شمارا دنبال میکنند: FANNYMAGNET
------------
از کدهای زیر برای دستیابی به وسیله نقلیه موردنظر استفاده کنید----- تانک : PANZER
TRAVELINSTYLE : Bloodring Banger
GETTHEREQUICKLY : Bloodring Banger#2
GETTHEREFAST : Sabre Turbo
GETTHEREVERYFASTINDEED : Hotring Racer
GETTHEREAMAZINGLYFAST : Hotring Racer#2
THELASTRIDE : Romero's Hearse
ROCKANDROLLCAR : Love Fist's Limo
RUBBISHCAR : Trashmaster
BETTERTHANWALKING : Caddie
------------------------
بازی در نقش شخصیتهای دیگر -------------
CHEATSHAVEBEENCRACKED : Ricardo Diaz
LOOKLIKELANCE : Lance Vance
MYSONISALAWYER : Ken Rosenberg
LOOKLIKEHILARY : Hilary King
ROCKANDROLLMAN : Jezz Torent
WELOVEOURDICK : Dick
ONEARMEDBANDIT : Phil Cassidy
IDONTHAVETHEMONEYSONNY : Sonny Forelli
FOXYLITTLETHING : Mercedes
-------------
چاق شدن : DEEPFRIEDMARSBARSلاغرشدن : PROGRAMMERسیگارکشیدن : CERTAINDEATHتغییرلباس بصورت تصادفی : STILLLIKEDRESSINGUP انفجار تمام وسایل نقلیه نزدیک : BIGBANGهمه ماشینها برنگ صورتی : AHAIRDRESSERSCARهمه ماشینها برنگ سیاه : IWANTITPAINTEDBLACKمعلق شدن ماشینها درهوا(توانایی پرواز) : COMEFLYWITHME حرکت ماشینها روی آب : SEAWAYSکنترل بهتر وسایل نقلیه : GRIPISEVERYTHINGبزرگ شدن چرخ ماشینهای اسپورت : LOADSOFLITTLETHINGSناپدید شدن ماشینها(فقط چرخها پیداست ) : WHEELSAREALLINEEDچراغ چهارراهها همواره سبز : GREENLIGHT
-----------
کدهای مربوط به آب وهوا--------هوای صاف : ALOVELYDAY ابرسبک : APLEASANTDAY ابرمتراکم : ABITDRIEG هوای مه آلود : CANTSEEATHINGهوای بارانی : CATSANDDOGS
---------------
گذشت سریع زمان : LIFEISPASSINGMEBYکاهش سرعت بازی : BOOOOOORING افزایش سرعت بازی : ONSPEED همه قصد کشتن شمارادارند : NOBODYLIKESME همه سلاح حمل میکنند : OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMSفقط زنان سلاح حمل میکنند : CHICKSWITHGUNSهمه پیاده ها خشن میشوند : FIGHTFIGHTFIGHT همه رانندگان خشن میشوند : MIAMITRAFFIC


کدهای موزیک وبلاگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس