رمز crysis warhead - .: D xx T :.
با سلام به شما بازدید کنندگان این وبلاگ . امید وارم در کنار ما به مطلب مورد نظرتان برسید.
یکشنبه 15 شهریور 1388
رمز crysis warhead
در بازی کلید ~ را زده رمز را وارد کرده و [Enter] کنید.

Result Cheat Code
God modeg_godmode 1
All weaponsi_giveallitems
Carry unlimited weaponsi_noweaponlimit 1
Infinite ammunitioni_unlimitedammo 1
Indestructible vehicles for everyoneV_goliathmode 1
Faster speedg_suitSpeedMult = 2
Hide developer mode informationr_displayinfo 0
Koreans speak Koreanai_UseAlternativeReadability


کدهای موزیک وبلاگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس