رمز half life 2 - .: D xx T :.
با سلام به شما بازدید کنندگان این وبلاگ . امید وارم در کنار ما به مطلب مورد نظرتان برسید.
یکشنبه 15 شهریور 1388
رمز half life 2

در هنگام بازی کلید~رافشار دهید تا کنسول بازی فعال شود،بعد هر کدام از رمزهای زیر را وارد

کنید:

Impules 101 ==گرفتن تمام اسلحه ها و مهمات اضافی


Notarget==نامرئی شدن


God==شکست ناپذیری


createjeep_ch ==ظاهر شدن یکscout car


cheats1_sv==فعال شدن رمز ها(باید قبل از رمزهای دیگر وارد شود)


Noclip==عبور از میان دیوارها واجسام


Kill_npc==کشتن تمام کارکترهای غیر قابل کنترل * createairboat_ch ==ظاهر شدن یکairboat


کدهای موزیک وبلاگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس